Data wydarzenia

I Forum Kobiet Nauki i Biznesu i IV edycja Dnia Przedsiębiorczych Kobiet

W dniu 6 października, 2023 roku, w godz. 8.30 do 16.00, Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz Klub Kobiet Przedsiębiorczych w Poznaniu organizują I Forum Kobiet Nauki i Biznesu połączone z IV edycją Dnia Przedsiębiorczych Kobiet.
Celem tegorocznego przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi na aspekty łączenia nauki z biznesem oraz wspieranie rozwoju naukowego i biznesowego kobiet i mężczyzn. Zależy nam na poszerzaniu horyzontów, wzmocnieniu potencjału w badaniach naukowych oraz wniesieniu wkładu w innowacyjne, konkurencyjne i dobrze prosperujące społeczeństwo europejskie.


Prelegentki:
Plakat z prelegentki wydarzenia

Program wydarzenia:
8:30 - 9:00 - Rejestracja
9:00 - 9:15 - Powitanie gości
9:15 - 10:30 Know-how - nauka i technologia w praktyce
Prowadząca: dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
dr hab inż. Agnieszka Misztal prof. PP, Prorektor ds. studenckich i kształcenia Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. Hanna Bogucka, Dyrektor Instytutu Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej
Stefanie Hegels – Prezes Zarządu Volkswagen Poznań

10:30 - 11:00 - Przerwa kawowa i networking

11:00 - 12:00- Społeczne uwarunkowania biznesu
Prowadząca: dr Liliana Szczuka-Dorna, prof. PP, Dyrektor Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej
Hanna Banaszak, wokalistka i artystka
prof. dr hab Agnieszka Cybal-Michalska, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza
Barbara Kwapiszewska, Dyrektor Wielkopolskiego Urzędu Pracy
Jadwiga Kander, międzynarodowy Coach ICC

12:00 - 13:00 - Biznes w zrównoważonym środowisku – szansą na nowoczesną gospodarkę

Prowadząca: Katarzyna Kierzek-Koperska, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Fundusz Rozwoju
Karolina Roszyk, Członek Zarządu Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.
dr hab. Dominika Narożna, prof. UAM, Członek Zarządu Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

13:00 - 14:00 - Lunch i networking

14:00 - 14:30 - Mini recital (Agnieszka „Kova” Kowalczyk i MIDNIGHT MYSTIQUE)

14:30 - 15:30 - Bizneswoman – kobieta przedsiębiorcza XXI wieku, czyli kto?
Prowadząca: mec. Zofia Chołody Prezeska Fundacji Klubu Kobiet Przedsiębiorczych
Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
dr hab. Alicja Hadryś, prof. UE
dr Adrianna Lewandowska, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego
Tatiana Sokołowska, radna do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

15:30 - 16:00- Podsumowanie

Miejsce wydarzenia:
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. J. Rychlewskiego 2, sala 001
60-965 Poznań